Algemene voorwaarden

PRIVACY STATEMENT

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe de organisator United by Fitness., hierna te noemen UBF, omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van UBF en kopers van toegangsbewijzen van Workout Summer Festival en andere evenementen (hierna: “de gebruiker” of “jij”). UBF acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt.

Op het moment dat jij je gegevens aan We Are Fit (of een opdrachtnemer van UBF) verstrekt, stem je in met de voorwaarden, zoals neergelegd in dit Privacy Statement. UBF verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Dit Privacy Statement is op iedere websites van UBF direct en gemakkelijk te raadplegen, zodat je goed geïnformeerd bent wanneer en op welke wijze UBF gegevens van jou verzamelt.

VERZAMELING GEGEVENS

Via eigen websites


Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt UBF via de website www.workoutsummerfestival.nl verschillende gegevens.

UBF kan gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je een account creëert op een door UBF beheert platform, je aanmeldt voor een nieuwsbrief van Workout Summer Festival, een ticket koopt van een evenement van UBF, een e-mail aan ons verzend, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze (festival)websites, apps of sociale media gebruikt.

Op evenementen

Naast de gegevens die UBF verzamelt via haar websites en de websites van haar opdrachtnemers kan UBF ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij UBF hiertoe wettelijk wordt verplicht.

PERSOONSGEGEVENS

UBF kan verschillende gegevens van haar bezoekers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die UBF van jou kan verzamelen zijn:

 • contact- en accountgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, 
klantnummer, geboortedatum en geslacht); 

 • IP-adres en geolocaties; 

 • door jou publiekelijk geplaatste gegevens (zoals op onze website of op social media sites 
geplaatste berichten); en 

 • de workout voorkeur op basis van geselecteerde favoriete workouts en/of eerder bestelde kaarten.

DOELEINDEN

UBF of een opdrachtnemer van UBF kan jouw gegevens
gebruiken voor de volgende doeleinden: 


 • ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van concerten en 
andere evenementen (zoals festivals); 

 • ter uitvoering van een overeenkomst, waaronder mede ter handhaving van de Algemene 
Voorwaarden Toegangsbewijzen; 

 • voor het beheer van haar klantenadministratie; 

 • om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen (zoals 
festivals), die door of in opdracht van UBF worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings 
per e-mail of per mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten) of per gewone post; 

 • ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes); 

 • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites; 

 • ter uitvoering van marktonderzoek en data analyse (waarbij UBF de gegevens ook kan 
verrijken met andere data); en 

 • ter verbetering en beveiliging van haar websites. 
Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Gegevens wijzigingen” staat hierover meer informatie.

GEBRUIK VAN COOKIES

Behalve de gegevens die wij over jou verzamelen zoals hierboven is omschreven, behoudt UBF zich het recht voor om, net als de meeste websites, ook informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Voor het installeren van cookies en aanverwante tracking tools zal UBF altijd om jouw toestemming vragen. Indien je het gebruik van cookies uitschakelt is het mogelijk dat je niet optimaal gebruik kan maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Met cookies kunnen onder meer de volgende gegevens verzameld worden: tijd en datum van bezoek, inloginformatie, het IP-adres van de gebruikte computer, browsertype en –versie, gegevens over het besturingssysteem en platform, het cookie-nummer, welke delen van de site zijn bezocht of waarnaar is gezocht, de URL’s (domeinnamen) van de sites via welke je een UBF site hebt bezocht en via welke pagina de site hebt verlaten.

DELEN VAN GEGEVENS

Wij kunnen je gegevens delen met de aan UBF gelieerde ondernemingen en aan partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening, zoals hiervoor toegelicht. Daarbuiten verstrekken wij geen gegevens aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

WEBSITES VAN DERDEN

Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op de websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van UBF waarnaar UBF een hyperlink aanbiedt of social media buttons op onze websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. UBF is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. UBF raadt je aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

GEGEVENS WIJZIGEN

Je kan je gegevens altijd opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op twee manieren. Het is mogelijk je account bij onze ticketpartner aan te passen.

Verder wordt onderaan elke e-mail, SMS, EMS of MMS bericht dat je van UBF (of haar opdrachtnemers) ontvangt de mogelijk geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van UBF (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangt.

BEVEILIGING

UBF doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. Deze computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

UBF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van UBF te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.